Rê nîşandan û zagon

Zagon u Merc

Ev rûpel ne çalake